Skip Navigation Linksالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية > وحدة البحث العلمي > تفاصيلاتصل بنا

قسم البحث العلمي والمكتبات

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية


University College of Applied Science –ucas
Tel:(+970-8) 2868999 Ext:375

Fax: (+970-8)2847404
 P.O. Box 1415 Rimal, Gaza, Palestine

E-Mail : src@ucas.edu.ps

UCAS © 2008
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
Tel:(+970) 8 2624999
Fax:(+970) 8 2624222 
P.O. Box :1415 Gaza Palestine